Logo

Skogplanteforedling.no er inn til videre stengt.
Det arbeides med nytt informasjonsopplegg for skogplanteforedling.
Informasjon om frøplantasjer er oppdatert på www.skogfroverket.no.